buildings Delft

Railway Station Delft
Municipality Delft
Oude Kerk (Old Church)
Nieuwe Kerk (New Church)
Stadhuis (Townhall)
Museum Prinsenhof
Oostpoort (Eastern Gate)
windmill De Roos Delft
Arsenaal Delft
Bagijnetoren
Hofje van Pauw
Maria van Jessekerk
Sint-Huybrechtstoren
Stadswaag
Waterschap Delft

buildings TU Delft
Aula Congrescentrum TU Delft
Bibliotheek (Library) TU Delft
Campus TU Delft
Faculteit Bouwkunde (Faculty of Architecture)
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science)
Faculteit Lucht- en Ruimtetechniek (Faculty of Aerospace Engineering)
Faculteit Industrieel Ontwerpen (Faculty of Industrial Design Engineering)
Faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek (Faculty of Mechanical, Maritime and Materials Engineering)
Oude Bibliotheek (Old Library) TU Delft